opdrachten.jpg

Eerst naar de ander kijken, dan pas naar je eigen…

ICT-ondernemer Tony heeft een groeistrategie. Hij wil dat zijn mensen een stap naar voren doen. Voor meer samenspel. Nieuwe ideeën. En meer interactie met klanten. Hij slaagt daar niet goed in.

Het licht staat op groen…
Tony: “Ik geef nu meer ruimte aan mijn teams. Maar ze zoeken elkaar nog niet op. Het lijkt wel of ze meer over elkaar klagen. Ik mis samenhang in hun activiteiten. En ik loop gaten dicht.”

Maar iets zegt stop…
‘Ik zie dat ook. Ik kijk graag met je mee. Maar dan moet ik weten door welke bril jij kijkt. Hoe filter jij informatie als je deze dingen ziet? Hier spelen meerdere zaken door elkaar heen.’

Situationele acties
Tony: “Ik ben heel pragmatisch. Ik ga niet eindeloos analyseren. We hebben hier wel wat anders te doen. Ik scan de situatie. Kom dan meteen in actie. Of niet. Maar staat dat ene touwtje strak, lijken de andere touwtjes weer te vieren. Ik weet soms niet hoe ik verder moet…”

1 Touwen
 
Zelfreflectie
Hij snapt heel goed dat hij zelf ook onderdeel van het probleem is. Dat maakt het ingewikkeld. Des te belangrijker dat hij de oorzaken beet kan pakken.

Ik laat hem door mijn bril naar zijn bedrijf kijken. In zwart-wit. Dat is gemakkelijker ontvangen, vindt Tony. Nuances kunnen we later maken.

Stoelendans
Ik: ‘Jouw mensen hebben meerdere rollen aan tafel. Als vakman met een inhoudelijke bijdrage, de professional. Als bewaker van processen, voor de voortgang van activiteiten. En als verbinder door het onderhouden van relaties. Ze kunnen dus uit drie stoelen kiezen: de inhoud, proces of relatie.’

IPR
 
“Je maakt het ingewikkeld. Ze doen gewoon hun werk.”

Gereserveerde plaats
‘Even geduld….. In iedere situatie zitten deze drie invalshoeken. Maar ze moeten wel gelijktijdig aandacht krijgen. Anders kan je geen goede afwegingen maken.’

‘Spring jij in als vliegende keep? Dan geef je hen ruimte om zich te verschuilen. En van de ene naar de andere stoel te wisselen. Spreek jij je uit: dan hebben ze maar één stoel. Ik garandeer je. Dan hoef je niet meer achter hen aan lopen. Uiteindelijk komen ze zelfs naar jou toe.’

De proef op de som
“Dat zou mooi zijn. Hoe gaan we het tij keren? Wat moet ik doen?”

‘Geef me twee voorbeelden die je lastig vindt. Dan geef ik je aan hoe je het anders kan aanvliegen.’

Voorbeeld 1
‘Kees zegt: “Niemand informeert me. Ik weet niet wat ik moet doen.” Als hij zo doet, zakt mijn broek af. Ik neem het dan van hem over. Ik weet dat dat niet goed is.’

3 Kees die niet weet
 
Kàn hij het niet?
‘Ik neem aan dat Kees gewoon in staat is zijn werk te doen.’
“Ja, dat is zo.”

Wat van Kees is, blijft van Kees
A: “Kees, wat is je hulpvraag aan mij? Jij bent de professional op deze rol. Dan weet je toch zelf, wat je niet weet? Anders hebben we een ander probleem. Dus: waarmee kan ik je helpen?”

B: “Je bespreekt dit nu met mij. Maar heb je dit al met je collega’s gedeeld? Want je zegt nu impliciet tegen je collega’s: ‘Ik kom er met jullie niet uit.’ Daarmee zet je jezelf buitenspel. Wil je dat?”

C: “Kees, als ik met jou samenwerk moet ik altijd heel hard werken. Om jou te overtuigen gewoon je werk te doen. En dingen met anderen af te stemmen. Zodat de processen hier eindelijk gaan lopen. En jij? Je bent super relaxed. Hier is iets uit balans. Vind je ook niet?”

‘Bij A spreek je Kees aan op zijn inhoudelijke rol als professional. Hij moet zelf overzicht hebben in zijn werk. Bij B spreek je hem aan op zijn relatie met zijn collega’s. En of hij de consequenties van zijn gedrag overziet. En bij C op wat je van hem verwacht in de relatie met jou. En dat hij ook processen moet bewaken.’

Voorbeeld 2
“We krijgen een aantal klachten van klanten. In het teamoverleg stel ik vorige week klanttevredenheid aan de orde. Maar ik krijg geen echte antwoorden. Ze verschuilen zich achter elkaar. Hoe krijg ik dit bespreekbaar?”

4 Klagende klant
 
Tony wil het ook leuk hebben
A: “Vorige week hebben we die klachten van klanten besproken. Deze discussie is in mijn achterhoofd blijven hangen. Waarom komen wij iedere dag naar ons werk? Om die klant het gevoel te geven dat wij er voor hem zijn. Daarvoor moeten wij zelf eerst lekker in ons vel zitten. En elkaar goed leren kennen. Daar wil ik meer aandacht aan gaan besteden.”

B: “Ik heb bij mezelf nagedacht waarom ik hier iedere dag kom. Dit bedrijf is alles voor mij. Maar ik merk dat het me de laatste tijd meer moeite kost. Ik ben gaan sleuren. En jullie voor de voeten gaan lopen. Daardoor kom ik zelf onze afspraken niet na. Dat wil ik niet meer. Kunnen jullie mij hierbij helpen?”

C: “Ik ben de afgelopen periode flink gaan sjouwen om te groeien. Maar ik realiseer me nu, dat ik jullie daar onvoldoende in mee heb genomen. Jullie zijn voor mij hoekstenen van mijn bedrijf. Goede mensen. Daar maak ik graag gebruik van. En ik wil meer in jullie investeren. Doe ik (nog) onvoldoende appèl op jullie als professionals, dan hoor ik dat graag.”

In A, B en C laat Tony zich meer van zijn kwetsbare kant zien. In A vanuit de relatie. In B vanuit het proces. En in C vanuit de inhoud.

De film, niet de foto
Tony is aan de slag gegaan. Met vallen en opstaan. Hij kijkt nu eerst goed hoe de ander erin zit. En of de issues de inhoud, het proces of de relatie betreffen. En dan komt hij pas, gericht in actie. Af en toe komt hij zichzelf nog wel tegen. Dat geeft niks. Ook hij moet leren. Hiermee plaveit hij de weg voor anderen om ook te (durven) leren.

Een andere discussie? Nee, dezelfde…
Diversiteit in teams gaat over het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen. Deze variëteit is ook gebaseerd op bovenstaande invalshoeken. Zaken die kloppen vanuit zowel inhoud, proces als relatie leveren extra toegevoegde waarde.

Heeft één van deze invalshoeken geen gelijkwaardige stoel. Of ontbreekt deze zelfs aan tafel. Dan komen minder goede besluiten tot stand. Voortschrijdend inzicht corrigeert dat later wel weer. Maar dat kost nodeloos extra tijd, geld en energie. Wie kan zich dat nog in deze turbulente tijd veroorloven?

Laat eens horen wat jouw ervaringen zijn. Haal jij inhoud, proces en relatie al expliciet aan? Of is dit nieuw voor je? Misschien heb je nog andere tips voor Tony. Ik breng ze graag aan hem over.

Britta Bouma – Hidden Values