opdrachten.jpg

Ik ben geen drammer, ik ben gewoon enthousiast

Ik ben mijn oude spullen aan het opruimen. Een dunne rode map trekt mijn aandacht. Hij puilt uit van opgevouwen flip-overs die erin zitten. Ik verwijder het elastiek.

Uit een vorig leven
Een cursus ‘Persoonlijke Ontwikkeling’. Ik zie de deelnemers weer voor me.

In mijn aantekeningen lees ik:
“Wie ben je?” in plaats van “Wat doe je?”.
“Wat heb je nog in huis, dat je niet gebruikt.”

Persoonlijk vaantje

Vaantje
 
Ik vind mijn persoonlijke ‘mission statement’:
“Met mijn openhartigheid wil ik waarde toevoegen voor anderen; op alle vlakken die te bedenken zijn.”

En ook mijn persoonlijke doelstelling:
“Ik wil mijn creativiteit laten stromen, omdat ik daar zelf energie van krijg.”

Ben ik opgeschoten?
Vijf jaar geleden wist ik nog niet hoe ik dit ging aanpakken. Alleen dat ik het heel graag wilde. Ik begon anderen standaard te vragen naar hun dromen. En met experimenteren door tussen verschillende disciplines kwaliteiten uit te wisselen. Zo werd ik me bewust welke waarden ik kan toevoegen.

Nu heb ik het over de filosofie van Hidden Values: “Benut de verborgen waarden en talenten, die er al zijn, door de juiste context te scheppen.”

Hoe actueel…
Ik lees verder in mijn aantekeningen. Een onderstreepte tekst trekt mijn aandacht: “Uit onderzoek blijkt dat mensen maar 20% van hun eigenschappen in hun werk kwijt kunnen (bron: McLaland).”

Ik heb het onderzoek niet kunnen vinden op internet. Waarschijnlijk heb ik de naam niet goed opgeschreven. Of dit percentage nog klopt, weet ik dus niet. De noodzaak om dit potentieel te gaan gebruiken is, denk ik, in de huidige tijd alleen maar gegroeid.

Wie ben JIJ? In plaats van “Wat doe je?”
Wat zijn jouw persoonlijke doelstellingen? En die van de organisatie waarin je werkt? Stroken deze (nog) met elkaar?

Zo ja? Dan heb je het goed voor elkaar. Dan versterken je persoonlijke eigenschappen jouw zakelijk succes. En voedt je zakelijk succes continu jouw persoonlijke missie. Gefeliciteerd, maar je behoort tot een minderheid.

Twee fronten
Bij wie dat nog niet het geval is. Kom in actie! Benut meer persoonlijke eigenschappen op je werk. En pak die persoonlijke groei van twee kanten tegelijk aan: bij jezelf en je omgeving.

Door vanuit twee fronten je groei te bestoken, krijg je sneller beweging.

Twee fronten
 
A. Groei vanuit jezelf

Niet onontwikkeld, maar ook niet overontwikkeld
Kan jij iets heel erg goed? Daar doet een ander graag een beroep op. Schiet jij echter door in dat gedrag? Dan ontstaat er een allergie voor jou. Of soms zelfs een aversie tegen jou.

Sterk ontwikkelde competenties zetten andere competenties in de schaduw. Dat zijn meestal de complementaire daarvan.

Hoe ik het vroeger deed…
Ik ben van nature sterk resultaatgericht. In de loop der jaren heb ik hier leergeld mee betaald.

Een voorbeeld daarvan is:
“In een project ontstond irritatie bij A omdat B zijn deel te laat ging opleveren. A kaartte dit bij mij aan. Ik bracht deze situatie aan de orde, omdat dit een risico voor het project vormde. De irritatie van B richtte zich volledig op mij. En A hield zijn mond. Het escaleerde. Iedereen ging achterover zitten. En van mij werd op het laatst verwacht dat ik het oploste.”

…en hoe ik het nu met leergeld doe
“Ik stel mijzelf eerst de vraag: “Is dit van mij of van de ander?” In dit geval zou ik aan A hebben gevraagd: “Hoe denk je dit met B op te lossen?”

“Zo leert A zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. En het de volgende keer anders te doen. Ik word niet meer als een drammer gezien. En kan mijn energie in andere dingen steken.”

Een toegift
In de cursusmap kom ik vervormingen van ‘resultaatgerichtheid’ tegen. En met welke complementair gedrag zij weer omgezet kunnen worden in kwaliteiten.

Op die manier kan je zelf aan de slag:
1. Drammerigheid: door meer geduld wordt het enthousiasme.
2. Afstandelijk zijn: met meer belangstelling tonen verkleurt dat tot beschouwend.
3. Strengheid: door meer empathie verandert het in serieus zijn.
4. Koppigheid: met meer toegankelijkheid wordt dat geapprecieerd als vastberadenheid.

B. Groei door je omgeving

Verandering van context begint klein
Je hoeft niet meteen naar andere werkomgeving te zoeken. Dat kun je altijd nog doen.

Informeer je huidige (werk)omgeving wat je in jezelf wilt veranderen. En van welke dingen je droomt. De bestaande situatie begint om te keren, als je relevante personen dit vertrouwen geeft.

Soms is het gewoon niet eerlijk verdeeld
De perceptie over mensen kan heel verschillend zijn.
– Waarom wordt de ene collega als passief afgeschilderd? En is de ander geduldig?
– Assistent X betuttelend en assistent Y zorgzaam.
– Accountmanager A een drammer en zijn collega B initiatiefrijk.
– Baas 1 arrogant en baas 2 zelfverzekerd.
– Klant K een pietlut en klant O kwaliteitsgericht.

Terwijl ze beiden hetzelfde gedrag vertonen. Dat ligt aan de ontvanger van de boodschap.

Perceptie
 
Ga voor het Halo effect…
In de ogen van Hans heb jij bepaalde kwaliteiten. Die indruk wekt bij Hans de suggestie dat jij ook andere goede kwaliteiten bezit.

… niet voor het Horn effect
Je hebt voor Tanja een ongunstig aspect in je persoon. Haar oordeel over jou wordt daardoor voortdurend negatief beïnvloed.

Kwestie van gunnen of afdwingen?
Vraag je collega’s gericht feedback. Laat hen blijken dat je hun mening waardeert. Dan beginnen ze je op een andere manier te zien.

Tot slot
Wanneer ga jij je verborgen waarden en talenten uit de kelder halen? Doe je zelf een plezier. Begin er vandaag mee. Je hebt ze in de toekomst hard nodig.

Congruentie tussen “Wie je bent?” en “Wat je doet?” is belangrijk. Primair voor jezelf. Zodat je niet scheef gaat hangen. In tweede instantie ook voor de organisatie waarin je werkt. Je kunt een hogere productiviteit bieden.

In mijn adviezen kijk ik naar de congruentie tussen de zakelijke en persoonlijke ambities. En breng deze met elkaar op één lijn. Ik kom in beeld als assistent-regisseur, facilitator, expert of als souffleur.

Het is de kunst om de dingen die je niet wilt op een afstand te houden. Dat doe je door duidelijk te zijn in wat je nú wilt. Morgen. En volgend jaar. Ik heb met mijn eigen pad willen laten zien dat het echte beginpunt daarvan alleen achteraf te bepalen is.

En als je nog suggesties wilt hebben hoe je de juiste context moet scheppen. Dan weet je me te vinden. Op 06-5131 5761 of britta@hiddenvalues.nl.

Britta Bouma – Hidden Values