opdrachten.jpg

Kenniseconomie?!

Mijn reactie op de mening, die Lex Hoogduin in Het Financieele Dagblad van 4 januari jl. gaf: De politiek ontloopt harde keuzes en de polder heeft afgedaan. http://fd.nl/opinie/167351-1401/reacties-op-groeidebat

Nederland is een kenniseconomie. De overheid dient duidelijk aan te geven wat dit in de praktijk zou betekenen. Een helder en consistent perspectief zet partijen aan om deze kenniseconomie te vergroten. Dit betekent inzetten op:

(1) Onderwijs: stop het sturen op kwantiteit (SMART doelstellingen). Meer geld beschikbaar stellen voor kwaliteit, uiteraard met afleggen van verantwoording daarover. Dan wordt onderwijs weer een vruchtbare bron van kennis en een plek waar inspiratie te vinden is.
De essentie van onderwijs laat zich niet vangen in een spreadsheet.

(2) IT ergonomie: de overheid moet prioriteit geven aan generieke platforms waar verschillende gebruikersgroepen op een veilige manier ideeën kunnen uitwisselen en gezamenlijk aan projecten kunnen werken. Deze nieuwe technologie (een lego-achtige manier stapelen) is allang beschikbaar, maar toch blijft de overheid alomvattende mainframesystemen aanleggen.
Deze back-office oriëntatie van de overheid kent veel missers, is niet flexibel en is relatief duur.

(3) ICT infrastructuur: stop met het ingraven van glasvezel. Met de hoge penetratiegraad van computers en internetverbindingen van 93 resp. 94%, benutten wij nog geen 1% van de bestaande glasvezelcapaciteit.
Waarom heeft iedere gemeente een eigen snelweg nodig? Recht van overpad kan ook.

(4) Flexibele arbeid: disfunctioneren binnen de publieke sector blijft meestal ongesanctioneerd omdat het door boetesystemen meer kost om mensen te ontslaan dan ze te laten zitten.
Volg het voorbeeld van de private sector.

(5) Minder regels: waar is het Rijnlandse model gebleven waar redelijkheid en billijkheid de boventoon voerde? Meer regels verzwakken het vermogen om zelf tot een oordeel te komen. Terug naar principle based wet- en regelgeving.
Het achterliggende beleid moet mee veranderen!

Nederland is bij uitstek het land waar burgerlijke eigengereidheid en ondernemerszin eeuwenlang voor bloei hebben gezorgd. Wanneer zetten wij gezamenlijk de schouders onder de noodzakelijke omslag die door de overheid moet worden geschetst?

Britta Bouma-Blok, Hidden Values