opdrachten.jpg

Leer 5 dingen af en krijg er 50 voor terug

In een optimistische bui heb ik de setting voor de uitgaande servers van mijn mailboxen veranderd. Ik kan al weken niets meer versturen vanuit mijn laptop. Maar ik doe net alsof het er niet is. En werk eromheen. Switchend tussen verschillende mailadressen en devices.

Kop in het zand
Op het moment dat ik met een klant rond de tafel zit, besef ik het. Het inzicht dat ik hem wil geven, daar werk ik zelf ook niet altijd mee.

Volkert neemt te weinig tijd voor reflectie. Waardoor hij zijn organisatie niet meeneemt. Zijn visie niet concreet wordt. En hij geen focus krijgt. Ik vertel hem de parallel tussen onze situaties. We steken beiden onze kop in het zand.

Hij reageert direct en ik ook…
“Dat voer je toch zo in. En als je de SMTP instellingen niet weet, kan je ze zo bij je provider opzoeken.”
‘Zo simpel is het bij jou ook. Jij bent eindeloos veel tijd kwijt om de zaken weer op de rit te krijgen. Die tijd kan je ook anders besteden. Aan de voorkant.’

“Het gaat inderdaad over iets anders. Waarom doen we dan niet wat het verstandigst is?”
’De waan van iedere dag. En de tegenzin waar je tegenaan hikt. Hoe mooi zou het zijn als je dat transparantje even weg kon halen.’

canstockphoto15628928--
 
Reflectie en focus
‘In de startfase zat alles in jouw hoofd, Volkert. Je eerste serieuze klanten zijn binnen. Expansie klopt aan de deur. De mensen van het eerste uur hebben maar één woord nodig. Ze weten precies wat er moet gebeuren. Maar het is ongeorganiseerd. Door de nieuw aangetrokken medewerkers, merk je waar de gaten nog in je proces zitten.’

canstockphoto9165702-
 
Binnenste buiten
‘Nu de organisatie groeit, moet je dat heilige vuur opstoken. Zodat de nieuwe mensen zich daar ook aan kunnen warmen. Dat doe je door, wat intuïtief in jouw hoofd zit, expliciet te maken. Je strategie. De cultuur bij jouw bedrijf. Je bedrijfsprocessen. En de rollen en verantwoordelijkheden die een ieder heeft.

Dan kom je samen van de grond. En hou je je groei beheersbaar.

canstockphoto14086203--
 
Groter worden is niet altijd leuk
“Is dit wel te leren? Zo’n organisatie draaien. Het lijkt alsof alles anders moet.”

‘Dat is niet zo. 99% van wat je doet, gaat goed. Nu is het nog maar een kleine stap. Maar wel een lastige. Je moet vooral dingen niet meer doen.’

Factor 10, met garantie voor de toekomst
Als je deze dingen niet meer doet, ga je tijd oogsten. En genieten van het rendement. Je bent resultaatgericht. Dat moet je als muziek in de oren klinken.

Dit zijn ze:

1. Nooit meer: inconsequent zijn
Doe zelf ook wat je als bedrijf wilt uitdragen. Goed voorbeeld doet volgen. Dan wordt het de tweede natuur van je mensen om zich ook zo te gedragen. Dit versterkt het geheel. En je propositie is dan beter zichtbaar voor potentiële klanten en medewerkers.

Je krijgt een magneetwerking voor mensen die bij je passen. Dit voorkomt mismatches bij de aanname van nieuwe mensen. Onduidelijkheden tussen jouw mensen. En het geeft een kapstok voor het managen van verwachtingen bij klanten.

2. Niet doen: Geen hulp vragen
Als je anderen wèl om hulp vraagt, ben je niet alleen zelf geholpen. Anderen worden bevestigd in hun expertise. Zij groeien daardoor. Er ontstaat gelijkwaardigheid. Dat geeft hen zelfvertrouwen.

Het maakt mensen blij om bij te dragen. En geeft hen het gevoel bij een groter geheel te horen. De sfeer verbetert. Jij zelf leert ook weer nieuwe dingen. En nieuwe invalshoeken te ontdekken.

3. Niet meer: de ander meteen een advies geven
Door iemand eerst te vragen wat hij zou doen, maak je iemands leercurve steiler. Je stimuleert zijn zelfredzaamheid. En creativiteit. Je geeft iemand het gevoel dat zijn mening op prijs wordt gesteld. Dat hij ertoe doet.

Dit maakt mensen zelfstandiger en proactiever. En je organisatie daadkrachtiger. Als iedereen een stapje harder loopt, zijn je klanten sneller tevreden. Op de langere termijn win je daar zelfs tijd mee.

canstockphoto20972639-
 
4. Niet: Je mond dichthouden
Je ziet een projectleider een medewerker onterecht afvallen. Je denkt dit keer niet lang na. En laat het momentum niet voorbij gaan. “Wat is hier aan de hand?” Beiden krijgen het woord. Hoor en wederhoor. Hoe gaan jullie dit samen oplossen? Wat verwachten jullie van mij in deze?

Je laat zien hoe jullie met elkaar omgaan. De waarden van je bedrijf klinken daar in door. Wat kan er beter of anders? Wat moeten we meer of minder doen? Wat kunnen we hiervan leren? Alleen samen kunnen we de wedstrijd winnen. En blijft de klant in het vizier.

5. Niet meer: Je mond meteen opendoen
Spreek niet meteen een oordeel uit. Kijk eerst wat er gebeurt. Dan zet je de zaak niet op voorhand in beweging. Je hebt tijd om een goede inschatting van de situatie te maken. Je aanwezigheid is al voldoende om anderen in beweging te zetten.

Stel open vragen. Vraag naar de consequenties van bepaalde keuzes. Spiegel de zaken vanuit verschillende invalshoeken. Wat is de haalbaarheid van bepaalde activiteiten? Neem de antwoorden in ontvangst. Als iemand zelf de conclusie trekt, hoef je iemand niet meer te overtuigen.

canstockphoto10357042--
 
Verwarring
“Met de laatste twee tips maak je het moeilijk. Wanneer moet ik nou wel en wanneer niet mijn mond opendoen?”
‘Dat hangt ervan af. Ligt de issue binnen jouw verantwoordelijkheid? Ja, je mond opendoen. Of ligt die op het erf van iemand anders? Nee, laat de bal liggen. Dan is heel even door laten etteren, vaak heilzamer. Dan is het mogelijk om dingen echt te veranderen, omdat je ze niet meer compenseert.’

Ik ben erachter
Ik hoor het mezelf zeggen. Geen hulp vragen, is niet de oplossing. Dus: wie wil me helpen met mijn SMTP instellingen? Ik heb een MacBook Pro en Ziggo als provider. Durf jij te bellen? 06 5131 5761.

Ik hoop dat jullie aan me denken als jullie de volgende keer je kop ergens voor in het zand steken. Niets menselijks is ons vreemd.

Britta Bouma – Hidden Values