opdrachten.jpg

Leer vier volumeknoppen voor innovatie kennen

Mijn moeder belt. De nuchterheid zelve. Het goeroe-gehalte van mijn blogs begint haar een beetje te irriteren. Ze vindt het tijd om eens kritisch naar mezelf te kijken.

“Wat is de rode draad van je blogs?”
“Waar wil je naartoe?”
En: “Waarom?”
Ze heeft gelijk. Tijd voor reflectie.

Waar wil ik naartoe?
Een herkenbare katalysator zijn om de oude en de nieuwe wereld naar elkaar toe te buigen.

Dat begint bij complementair gedrag, kennis en ervaring bij elkaar brengen. En voor deze potentiële business partners steile leercurves regisseren. Om elkaar beter te begrijpen en van elkaar te leren. Zodat ze zelf nieuwe combinaties gaan maken. Als ik breed bekend sta dit te faciliteren, dan ben ik dik tevreden.

Waarom?
Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht. Maar we laten nog zo veel talent achteloos liggen. Dat kan ons als maatschappij niet alleen veel waarde opleveren. Maar ook veel geluk en voldoening. Daarom dus.

Mijn droomsetting?
Door mij gearrangeerde Business Blind Dates (BBD’s):
• Plaats: een goede ambiance midden in de natuur
• Tijd: diner
• Met wie: belangrijke beslissers die een voorbeeld van verbondenheid zijn
• Mijn rol: hefboom, tolk-vertaler en gids
• Exposure: columns met inspirerende leermomenten

Als ik kan improviseren, ben ik op mijn best…

Een trekker, geen reiziger
Voorlopig ben ik daar nog naar op weg. En ik geniet van wat ik onderweg tegenkom. BBD’s gebruik ik nu al om klanten ‘real life’ te coachen. Die ontmoetingen bereid ik altijd voor met persoonlijke voorgesprekken. Om het veld te verkennen. En de spelregels af te stemmen.

De rode draad
Gaandeweg ben ik tot het volgende inzicht gekomen. Er zijn vier volumeknoppen om repertoire te ontwikkelen voor innovatie.

Dat zijn:
1. Nieuw gedrag
2. Leiderschap (intern referentiekader ijken)

Afb1

En:
3. Nieuwe kennis
4. Extern referentiekader stretchen

Deze vier knoppen hangen als volgt samen:

Afb2
 
Gevonden Voorwerpen: twee losse knoppen
Met de eerste twee knoppen (gedrag en leiderschap) bemoeit HRM zich traditioneel. Maar de laatste twee knoppen kennen in de oude wereld zelden een eigenaar. Zeker niet als het gaat om ontwikkeling organisatiebreed.

Omdat het New Business Capabilities zijn, komen ze nergens voor in functieprofielen. Hoe moet innovatie van de grond komen? Als je geen weet hebt wat en waar je moet zoeken.

Ga je mee?
In dit licht wil ik nog een keer met je door mijn afgelopen blogs bladeren.

De brandtrap (knoppen 1, 2 en 3)
Hoe komt een jonge ondernemer aan de bak in de gevestigde orde? Door hem bij te lichten over de taal en gebruiken in de ivoren torens. En hem de weg te wijzen via de brandtrap.

Dat zouden meer directeuren moeten doen. Daar worden ze zelf ook frisser van. Meer lezen?

Op twee benen gaan ze vanzelf lopen (1 en 2)
Leiders in de oude wereld verdienen onze sympathie. Vastomlijnde processen en protocollen hebben hun wereld opgeknipt en de krachten verdeeld. Zo ver, dat ze iedere dag moeten schipperen om zichzelf niet te verliezen.

Maar ze zijn er nog. Leiders die met ander gedrag hun hart laten spreken. Die kiezen of delen niet.

‘A judge with a passion for fashion’ (1 en 2)
Hoe oogst je zakelijk zo veel mogelijk kansen? Door met je uitstraling en taalgebruik anderen te inspireren. Daar krijg je energie voor terug. Je komt in een flow. En je intuïtie selecteert vanzelf de goede dingen, zonder dat je verder na hoeft te denken. Durf jij zo stil te staan bij jezelf?

1-2-3-4, hoedje van papier (1 en 2)
“Leiderschap is geen rocket science. Waarden zitten in onszelf. In hoe wij onszelf gedragen, als leidinggevenden. En hoe wij met gedrag van anderen omgaan. Als wij oprechte belangstelling tonen, hebben anderen dat ook.” Managers = Ctrl+C.

‘Unusual suspects’ vinden (1, 3 en 4)
Wil je de drempels voor interactie tussen oud en nieuw slechten? Zoek dan naar analogieën van de ene discipline in de andere. En spreek in metaforen. Dan blijf je beter hangen. Gecombineerde zienswijzen uit verschillende disciplines, leveren bovendien betere combinaties op. Multi-focus loont!

“Je gaat het pas zien als je het door hebt” (2, 3 en 4)
Vooringenomenheid beperkt je zicht op de feiten. Deze beperking stel je bij als je je regelmatig extern oriënteert. In de oude wereld moet de kennis van nieuwe technologie omhoog. En een datagedreven cultuur worden gestimuleerd. Alleen dan kunnen klantverantwoordelijken gelijke tred met ‘connected’ klanten houden. Meer weten?

Als uitsmijter
In dit verband is ‘The Connected Company’ van Dave Gray een boek van wereldformaat. Gray laat zien hoe top-down gestuurde organisaties kunnen kantelen. En hoe onderdelen daarvan, door nieuwe technologie weer kunnen samensmelten tot nieuwe netwerkorganisaties. Met heerlijk veel voorbeelden uit de praktijk.

Als je over het bovenstaande met mij van gedachten wil wisselen? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Daar doe je me echt een plezier mee. Of klik hier.

Britta Bouma – Hidden Values