Van kleuterjuf voor volwassenen tot Business Architect

Ik kom haar na jaren in het voorbijgaan tegen. Er is nog net tijd om agenda’s te trekken. Een paar weken later zitten we aan tafel. En stellen elkaar de gebruikelijke vragen:

“Hoe is het thuis?”
“Wat doe je nu?”
“En is dit echt wat je wilt?”

Chocolate cookie
‘Tough cookie’ krijgt praliné vulling
Ik kijk langs mijn menukaart. Manon’s humor en lef hebben iets sophisticated gekregen. Ik schuif mijn antennes uit om de subtiele verandering te scannen. Twee woorden komen bij me op: krachtiger en romiger.
 
 
 
“Ik zit nu in het internationale deel van het bedrijf. Als Business Architect.”
‘Oh, weer terug naar IT?’
“Nee, helemaal business. Betere business maken…”

Business Architect op de werkvloer?
Manon: “Mijn meest extreme voorbeeld is die van een astronaut. Die werkt met ruim honderd verschillende systemen. (Red: een piloot vliegt met ruim veertig.) Deze functies moeten slim op elkaar zijn afgestemd. Anders heeft een astronaut geen tijd voor zijn echte werk: onderzoek. Iedere minuut daarboven telt.”

Astronaut “Nieuwe technologie maakt deze ‘ondersteuning op maat’ op de werkvloer ook mogelijk. Een Business Architect kijkt op wat voor manier de business opereert. En hoe het werk van dag-tot-dag wordt geplooid. Op die dynamiek moeten processen en systemen (in stappen) gaan meebewegen. Pas dan worden professionals met tijdige en goede informatievoorziening empowered. En kunnen ze hun klanten echt gaan verrassen.”

Nieuwe tolkvertaler
Ik: ‘Dat lijkt me op je lijf geschreven. Je was altijd al een verbindingsofficier van de ene naar de andere afdeling.’

Ze vervolgt: “Ik vertaal business behoeften in techneutentaal voor de ICT afdeling. En ik ga met hen in discussie om de afwegingen tussen kosten/efficiency en kwaliteit/toegevoegde waarde scherp te maken. Dat kan nu aardverschuivingen tot gevolg hebben. Die waren vroeger niet mogelijk.”

‘Hoezo?’

De aanloop…
“Na 3 of 4 pogingen om de organisatie te verbeteren, ging de boel vorig jaar weer op de schop. Als commerciële ondersteuning heb ik gevochten om mijn stakeholders gehoord te laten krijgen. Maar niemand luisterde. Ik begrijp heel goed waarom de professionals hier chagrijnig van worden.”

“Ik wilde me hier niet bij neerleggen. Waar anderen niet meer thuis gaven en niet terugbelden. Bleef ik in contact. Dat heeft me veel goodwill opgeleverd.”

Een kleuterjuf voor volwassenen
”De afgelopen jaren was het soms te kinderachtig voor woorden. Het ging helemaal niet over de klant. Maar over eigen koninkrijkjes. Elkaar aftroeven in budgetrondes. En gelijk krijgen voor de eigen vakdiscipline. De waarheid overstijgt die persoonlijke belangen. Dat heb ik door de regels heen laten klinken.”

“De waarheid ligt bij de klant. Met alle klantprogramma’s die zijn gestart is dat nu wel duidelijk. Alleen als je toegevoegde waarde levert, doe je als organisatie nog mee. Professionals willen die waarde heel graag leveren. Maar dan moeten ze wel goed geëquipeerd zijn. Daar ga ik voor.”

Vis in beeldscherm

Een paar gemiste kansen minder
“Ik heb informeel heel veel kleine succesjes geboekt. Ik geloof niet in eenrichtingverkeer van efficiëntie. Wel in een infrastructuur die meedenkt, anticipeert en informatie verbindt. Iedereen kent me nu van hoog tot laag. En ze weten allemaal dat ik een dialoog zoek.”

Weet waar je goed in bent
“Je persoonlijke netwerk wordt belangrijker dan de structuur van de organisatie. Inzetten van dit netwerk wordt nog onvoldoende als een asset gezien. Dat doen, is denk ik, mijn grootste kracht. Ik zie waar mensen elkaar nodig hebben. En ik zorg dat ze elkaar gaan verstaan. Je moet natuurlijk wel authentiek blijven, geen spelletjes gaan spelen.”

“Dit inzicht was een proces van jaren. Wat je van nature kan, neem je lastig serieus. Je denkt dat dat normaal is. Ik ben nog van de generatie: je gaat naar school, studeert. En dan kun je wat. Ik was teleurgesteld toen ik ging werken. Het is allemaal gewoon boerenverstand.”

Neem anderen mee
“Ik vertel wat ik zie. Ik maak mensen op een niet bedreigende manier bewust daarvan. Ik neem ze mee op reis. Gaandeweg worden ze enthousiast. En worden ze vanzelf onderdeel van het veranderproces. Daar heeft de ‘cover your ass’ cultuur geen vat meer op.”

Feedback wordt mandaat
“Ik kreeg steeds vaker reacties als: ‘OK, jij doet mee. Dan hoeven wij ons daar geen zorgen meer over te maken’. Toen durfde ik er zelf ook in te geloven. Het werd nog leuker toen ik van mijn manager te horen kreeg: ‘Jij hebt oplossingen voor problemen die ik nog niet heb. En hierdoor ook niet krijg.’ ”

En op een dag kwam er iemand hoog in de boom met het idee: ‘Wat jij heel goed kan, is geen officiële rol. Misschien moeten we daar maar een rol van maken!’

Vrouw met stuwraketten

De volgende ronde
“Eerst zat ik onder de radar. Nu heb ik een formele rol. Maar die is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Ik voel dat de gevestigde orde denkt dat ik aan hun stoelpoten kom zagen. Dit is ‘the next level’. Als ik dichtbij mezelf blijf. Gaat dat vast goed komen.”

“Het verschil met de eerste ronde is dat ik nu zelf weet wat ik waard ben. En dat er steeds meer mensen komen die die waarden onderkennen.”

Nieuwe rollen
Door nieuwe technologie komen nieuwe functies in organisaties ten koste van andere. Vooral dichtbij de klant ontstaan nieuwe ondersteunende rollen om ‘werken’ voor professionals gemakkelijker te maken. Stafdiensten moeten gaan opletten. En stilstaan bij hun toegevoegde waarde in het klantproces. Alleen geïntegreerd advies aan de business heeft toekomst.

Promotie
Manon is het gelukt om als pion naar de overkant van het schaakbord te komen. En heeft nu het mandaat om de kansen die ze vroeger zag waar te maken. Maar deze frontrunner loopt nog altijd risico’s om te sneuvelen in het mijnenveld van interne politiek. Voor mij is zij de held in haar eigen verhaal.

Zie jij ook gemiste kansen?
Of toegevoegde waarde die niet wordt gepakt? Neem jezelf serieus: je ziet het goed. Verbaas je erover, neem anderen daarin mee. Haal eruit wat jij belangrijk vindt. En ga daar wat mee doen. Koester de erkenning die je daarvoor krijgt. Bouw daarmee aan een humuslaag voor jezelf. Waarop jij gedijt. Dan komen de dingen naar jou toe. In plaats van dat je er achteraan moet lopen.

Als je een blind date met Manon als inspiratie daarvoor kan gebruiken, breng ik je graag met haar in contact. Ja, graag? Klik dan hier.

Blind date

Veel succes met het vinden van je eigen vakjes die je gaat inkleuren!

Britta Bouma – Hidden Values