opdrachten.jpg

Improviseren in je eigen theater op het werk

In mijn vorige blog “Met achteruitleren sprongen vooruit” vertelde ik dat Maarten en ik Achteruitleren verder gingen ontwikkelen. We zijn vier weken verder.

Achteruitleren is “Vooruitleren” geworden. We zijn niet meer met z’n tweeën maar met zijn drieën. En deze week hebben we onze eerste ‘top tier’ offerte de deur uitgedaan.

Hadden we dit gepland? Nee. We voelden wel dat er iets in de lucht hing.

De tijd was rijp
Toeval bracht me weer op het spoor van een oud-collega Yolande van der Veer. Door haar simpele vragen raakte ze de essentie van onze samenwerking. Ons vizier draaide en alles viel op zijn plaats.

canstockphoto33238613

Wat maakte nou het verschil? We waren zo bezig met mooie dingen voor anderen te maken dat we onszelf vergaten.

Yolande en realisatiekracht
“Jullie zijn heel hard aan het werk en leveren prestatiekracht. Ga alleen doen waar jullie goed in zijn. En kijk van daaruit wat er nog ontbreekt. Dan zie je veel meer.”

“Voor mij roept Achteruitleren de associatie op dat je het resultaat al helder hebt en dat je achteruit kijkt wat je daarvoor nodig. De creativiteit van jullie komt dan voor mij niet tot zijn recht. Wat dachten jullie van “Learning forward? Daar zit veel meer beweging in.”

Nou, dat was het einde van Achteruitleren en het begin van ons driemanschap Vooruitleren.

canstockphoto28533634

Wat we doen?
Met creatieve werkvormen en theaterinterventies brengen wij mensen bij zichzelf terug. Zij ontdekken spelenderwijs welke delen zij van zichzelf hebben uitgezet en hoe zij die weer ter hand kunnen nemen.

De effecten van onze interventies op deelnemers zijn:
• Hun fysieke aanwezigheid en het charisma worden krachtiger en geloofwaardiger;
• Hun repertoire wordt breder en kleurrijker;
• Hun interactie met anderen raakt en is congruent met wie zij zijn;
• En ze kunnen beter improviseren en zijn beter in staat om (non-verbale) signalen uit hun omgeving op te vangen.

Lastiger dan het lijkt
Wat je in je hoofd hebt, is nog geen instant uitvoering. Als ik aan mensen vraag hoe ze beweging krijgen in een lastige situatie, komt er meestal een consistent verhaal. Daar is niets op aan te merken. Maar voor hun publiek telt maar één ding: is het geloofwaardig wat ik voor me heb?
canstockphoto10983280
In de uitvoering blijft de boodschap misschien inhoudelijk wel overeind. Maar de persoon achter de boodschap is vaak minder goed zichtbaar. Dat maakt het geheel snel zwaar, waardoor je minder blijft hangen.

Waar zit dat in?
Deze weken heb ik eens extra opgelet hoe mensen zichzelf neerzetten die voor alles of niets gaan. Als zij deze dingen zeggen, hebben ze volledig mijn aandacht:

“Ik zet mezelf iedere keer weer op het spel.”
“Als ik niet voor iets in de fik sta, doe ik het niet (meer).”
“Ik breng pas echt grote dingen tot stand als ik bereid ben om op mijn bek te gaan.”

Parels
Een aantal mensen vergroot ik hier graag uit. Een sexuele voorlichter op scholen, een kunstschilder, een eigenaar van een sportschool en een ondernemer die terugkijkt op zijn dienstverband 20 jaar geleden.

canstockphoto3690601

Deze mensen toveren de mens achter de mens naar boven. Allemaal vanuit een andere invalshoek. Ze streven het moment na dat alles klopt en losse stukken op hun plaats vallen. Dan kosten dingen geen moeite meer, maar gaan ze vanzelf. En die kracht is voelbaar voor anderen.

De sexuele voorlichter
“Scholen kunnen mij niet inhuren om kinderen voor te lichten. Dat moeten leerkrachten, naast de ouders, zelf doen als vertrouwenspersoon van de kinderen. Lopen zij voor deze verantwoordelijkheid weg, dan geven ze impliciet de boodschap, dat ze zelf niet weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Hoe kan je dan van de kinderen verlangen dat, als ze 17 of 18 jaar zijn, dit wel doen?”

“Pakken leerkrachten die rol wel, dan komt er een logica in. Ik zie dat onderwijsteams in een stand komen van “dat is leuk” en ik zie ze ontspannen.”

Mart

De kunstschilder
“Een gezicht heeft 9000 spieren. Ik ben nog lang niet klaar met portretten schilderen. Stel je eens voor hoeveel grimassen je daarmee kan maken. Wat een palet aan mogelijkheden om een boodschap te brengen. En die kan ik ook nog eens met allerlei verschillende technieken en kleuren interpreteren.”

De eigenaar van de sportschool
“Ik geef in de week meer dan 20 uur sportles. Ik doe veel met mijn lichaam, maar ik luister niet meer goed naar wat mijn eigen lichaam zegt. Ik ren al jaren rond en ben vergeten hoe ik in mezelf moet landen. Wat ik anderen adviseer, doe ik zelf niet. Dat is best confronterend. Dit wil ik echt anders.”

Frank op zijn 35e, nu lang geleden
“Ik deed een succesvol kunstje en mensen betaalden me er grif voor. Maar ik werd misselijk van mezelf. Ik kletste over al die managers, maar ik had zelf wat te doen. Nu zoek ik problemen, die passen bij mijn eigen thematiek, om voor anderen op te lossen.
canstockphoto33020654
Durf jij het aan?
George Kohlrieser geeft hier in zijn boek ‘Care to Dare’ een aardig model voor: ‘Secure Base Leadership’. Dit is gebaseerd op twee kanten van leiderschap: ‘caring’ en ‘daring’. Het een kan niet zonder het andere en moet, net als een wip, in evenwicht zijn met elkaar. Secure base leiders bevrijden talent door vertrouwen te geven en laten ruimte om risico’s te nemen. Daar kom je verder mee.

Waarom is het nodig om bij jezelf te blijven?
De wereld om ons heen verandert drastisch en snel. Hiërarchieën verdwijnen, netwerkorganisaties zijn al volop zichtbaar. Er komen nieuwe broedplaatsen van innovatie en van kruisbestuiving. Organisaties die hierin mee kunnen, zullen aan het langste eind trekken. Open organisaties.

canstockphoto21781485

Dat vraagt om andere leiders. Leiders die de verbeeldingskracht hebben om te zien wat alle ogen in hun organisatie bij elkaar zien en wat alle oren horen. Dat vergt niet alleen denkkracht, maar ook in het hier en nu improvisatievermogen. Om iedereen het vertrouwen te durven geven naar voren te stappen, ook als ze het zelf nog niet weten.

Loop je ervoor weg of ga je het aan?
Het mooie is dat Hidden Values hier een natuurlijke plek in heeft. Ook in Vooruitleren zoek ik naar verborgen waarden en interessante dwarsverbanden. Het gaat erom om iedere keer net dat spannende doorkijkje te vinden dat nog niet is verteld.

Toch blijf ik een stil verlangen houden om samen met zijn zevenen aan tafel te gaan zitten. De vier bovengenoemde personen en wij drieën. Om in gesprek te gaan. Een echte dialoog te voeren. Met essentiële vragen en rijke antwoorden. Op zoek naar nieuwe verbindingen en patronen. Omdat die altijd weer terug te voeren zijn op interactie tussen mensen.

Voel jij ervoor om ook eens met ons rond de tafel te zitten en te kijken wat we voor jou en/of je team kunnen betekenen? Bel me op 065 131 5761. Wat heb je te winnen? In ieder geval jezelf…