opdrachten.jpg

In een vloeibaar systeem zelf leren zwemmen

Met een aantal mensen heb ik eens in de zoveel tijd een afspraak. Laatst met een docent bedrijfsethiek, Laura. We wisselen uit waar we mee bezig zijn. Waar we tegenaan lopen. En welke dingen de moeite waard zijn.

Laura vertelt over haar colleges en werkgroepen.

Ben je wel, wie je zegt te zijn als bedrijf?
“Ik geef voorbeelden om op te kauwen. Waar we echt discussie over kregen was de stagière bij een tuincentrum, die vanwege zijn homoseksualiteit verzocht werd te vertrekken. Het bedrijf had op Facebook gezien dat de jongen homofiel was en dat strookte niet met hun waarden. De studenten vonden het belachelijk.”

canstockphoto14225081

“Ik geef dan graag tegengas om de discussie op gang te brengen en zeg: “Ze hebben wel hun identiteit helder gemaakt, want dit bedrijf staat in de ‘bible beld’!” Die redenering begrepen ze, maar ze konden daar geen begrip voor op brengen. Dat is even los van alle wettelijke regels natuurlijk.”

Imago versus identiteit
“Ander voorbeeld? Volkswagen natuurlijk. Tot de dieselfraude was hun imago gelijk aan hun identiteit. In het geval dat zelfs oude vrouwtjes niet meer betrouwbaar zijn, kon je altijd nog terugvallen op de betrouwbaarheid van de auto. Je kan je wel positioneren, maar je imago moet wel iedereen in je bedrijf met zijn handelen voeden en bewaken.”

“Ethiek is hoofd- en hartzaak. Dat start bij bewustzijn waar je zelf staat en voor gaat. Ik spoor mijn studenten aan om als ze ergens willen werken zich te verdiepen in de missie van die organisatie. Niet alleen om dit tijdens een sollicitatie te herhalen, maar om te proeven of dit bedrijf bij hen past.”

Een knuffelprofessor

Ik vertel wat mij de afgelopen weken bij is gebleven, een 91-jarige: Zygmunt Bauman, emeritaat professor Sociologie. Hij sprak in de Westerkerk in Amsterdam over het zoeken naar ankers in deze tijd van onzekerheid. Bauman had nog iets jeugdigs, ondanks zijn hoge leeftijd.

Op You Tube vond ik zelfs een trailer van zijn ‘road movie‘ door Europa met als thema ‘modern uncertainty’. Een provocatief statement. Ik heb de film nog niet gezien, maar dat ga ik zeker doen.”

canstockphoto20203331

‘Liquid modernity’
Ik ben het niet eens met al Baumans ideeën, maar hij geeft een interessant doorkijkje:

“We leven in een wereld waarin essentiële zaken niet meer ter discussie komen. We moeten niet vergeten dat we allen in dezelfde boot zitten. Mensen uitsluiten en geen perspectief bieden, komt terug via de achterdeur. Solidariteit is het cement van onze samenleving.”

Wie gaat wat doen?
“Dankzij technologie wordt ons systeem vloeibaar. We vallen van de ene in de andere crisis zonder te weten waar we naartoe gaan. Als de (nationale) politiek al een plan heeft dan hebben ze geen executiekracht (meer) om zaken structureel te veranderen. De macht ligt bij andere partijen.”

In ‘No one is in control’ legt hij bovenstaand dilemma uit. Maar hij geeft geen antwoorden op zijn diagnoses.

En wat zie ik en doe ik zelf?
Kijk ik vanuit mijn expertise in organisatieontwikkeling en leiderschap, dan zie ik hetzelfde vacuüm in organisaties. De zekerheden die er waren zijn verdwenen. Leiders lijken drukker met weglopen voor risico’s en onzekerheden dan met het nemen van beslissingen. Nietsdoen in deze tijd is erger dan fouten maken. Want je doet geen ervaring meer op.

Veel leiders zochten na de crisis in 2008 naar nieuwe wegen, maar ze hebben onder druk toch teruggegrepen naar oude structuuroplossingen: nog meer regels, toezicht en controlesystemen. In plaats van de dialoog aan te gaan met hun medewerkers en gebruik te maken van hun talenten. Daardoor is nog minder ruimte gekomen voor eigenheid van medewerkers.

canstockphoto14431959

Eigenwijs en optimistisch
Ik denk dat Bauman een kracht vergeet. Van onderaf zijn er allerlei initiatieven op lokaal niveau, die met collectieve creativiteit ecosystemen maken. Die eco-systemen kunnen met technologie worden opgeschaald en lokale betekenis behouden.

Laura en ik krijgen een discussie over hoe je gedrag om eigen afwegingen te maken kan stimuleren. Je moet eerst op een gestructureerde manier bewustzijn ontwikkelen. Daarna kun je pas bewust zijn en ontdekken wat je belangrijk vindt.

En jij?

In deze tijd van onzekerheid is eigen houvast essentieel. Dat kan voor sommigen van ons nog wel een dingetje zijn. Want als zaken onzeker worden, komen we ons eigen kind in ons gedrag tegen.

Dat kent twee varianten: de een gaat manipuleren, autoritair doen of extreem ‘in control’ zijn om zijn eigen zin te krijgen. De ander gaat zich eindeloos aanpassen en ‘pleasen’ en komt tot niets.

Fundament
De basis voor dit niet-functionele gedrag ligt in ons eigen verleden. We kunnen daar alleen niet meer bij. Maar hoe kan je dat dan draaien? Door je eigen Human Being Manager te worden!

In mijn eerdere blog Hoezo Human Resource? Human Being zal je bedoelen! vertelde ik al hoe je erachter komt welk gedrag van nature bij je past en welk gedrag prestatiekracht is.

Ik ga niet bij de pakken neerzitten en wachten tot het systeem zo vloeibaar is dat we alleen nog maar kunnen zwemmen. Ik ga in actie met:

Vooruitlerend

Vooruit…
Maarten, Yolande en ik hebben na maanden voorbereiding ook een bruisende en levendige 2-daagse ontwikkeld waar ‘rocking the boat’, onvoorspelbaarheid en interactie de boventoon voeren. Om jonge mensen voor te bereiden op het werk van de toekomst.

Dat vergt:
• Meebuigen als een rietje
• Stevig staan als een rots
• Wendbaar zijn als elastiek

… lerend
Ken jij iemand tussen de 25 en 35 jaar met minimaal 3 jaar werkervaring? Die wrijving ervaart omdat de mentale kaders en de structuur op het werk steeds minder passen. Maak ze attent op deze unieke 2-daagse op 2 en 3 juni 2016. Daar reiken we ze handvatten aan om een zinvollere bijdrage te leveren voor zichzelf en de organisatie. Meer weten? Klik hier!

Of ben je iemand zoals hierboven omschreven? We bieden je de kans om te leren hoe je je persoonlijke ruimte pakt. We ontdekken, benoemen en versterken je individuele kwaliteiten. We gaan op zoek naar nieuwe wegen en richtingen die je kunt inslaan om zoveel mogelijk jezelf te blijven.

Of zeg je “Nou, dat lijkt mij ook wel wat, maar ik ben geen 35 meer.” Mail of bel me dan gaan we kijken wat we voor je kunnen doen.